tkin_sornorge_4045web
kystfortkart_sor_ver2018kystfortkart_sor_ver2018oslofjord

Kystfortkartet Sør-Norge 1945 – Brettet versjon «versjon 2018»

kr 70 NOK

Inne på lager

Produktbeskrivelse

Kystfortkartet Sør-Norge 1945 – Brettet versjon er det samme som posteren, bare at den er brettet til 20 x 28,5 cm. Altså under A4 størrelse. («postersize» 57 x 100 cm). Denne versjonen av Kystfortkartet er både enklere og billigere å sende.

Poster kan kjøpes her (sendes i postrull)

Kartet inneholder
220 batteriposisjoner
123 hær kystbatterier
47 marinekystfort
13 torpedobatterier (+ 2 bekrefta)
37 Fraflyttede kystfort
8 festningsområder
21 bataljonsstab
5 marine/ ubåtbaser
26 flybaser (land/sjø)
40 radarposisjoner (marine + noen luftvaffe)
sjøminer
konvoiruter

Endringer/tilføyinger versjon 2018
Det mest øynefallende endringen er nytt «forsidebilde» (øverst til høyre) som er en illustrasjon laget av meg til boken «kystfort i kamp» av Kjell-Ragnar Berge.

Posisjoner for Kleinkampf flotillen er tatt med
Skuddsektor for kystfortene er nå mer ryddig. Men enkelte plasser har jeg utelatt dette da de enten overlapper hverandre eller så er det rett og slett ikke plass
Liste over Wehrmachtsbefehlshaber i Norge
All tekst har nå fått hvit bakgrunn som er lettere å lese
Noen ubekrefta torpedobatterier er med
Museer icon er tatt med på aktuelle kystfort + noen ekstra
Informasjon om Oscarsborg/Blücher 9 april. Litt lei av å lese overalt at tusen omkomne All ære til Oscarsborg, men totalt så døde 247 til 320 tyskere.
Flere radarstasjoner er tatt med, men tatt bort Dora radar.. alt for mange!
Danmark har fått en etterlengta grafisk oppgradering.. det lille vi ser.

Litt om Kystfortkartet Sør-Norge 1945
Kystfortkartet er en oversikt over tyske kystfort i Norge 1940-1945 i Sør-Norge. «Kystfortkartet Sør-Norge» er det første av tre kart som skal gi en totalbeskrivelse av de tyske forsvarsposisjoner i Norge med kystfort som fokus.
Kartet inneholder 220 batteriposisjoner. 123 hær kystbatterier, 47 marinekystfort, 13 torpedobatterier pluss 37 posisjoner fraflyttede kystfort med forklarende tekst. Alle batterier er nevnt med tyske batterinummer, stedsnavn, antall våpen, kaliber, type kanon, våpen symbol og inntegnet dekningsfelt med avstand.
En oversikt over 8 festningsområder, 21 bataljonsstab posisjoner, 5 marine/ubåtbaser, 26 flybaser (land/sjø), 28 radarposisjoner, sjøminer med kartreferanser samt en nøyaktig konvoirute langs hele kysten.
Kartet er rikt illustrert med 22 forskjellige kanoner, notiser om Kriegsmarine, Ubåter/ubåtbunker, observasjons fly, kasematt, fjernkampsbatteri, hær og marine kystfort, torpedobatteri, større havner, konvoitrafikk, skagerakfeltet, Regelbau bunkere, motortorpedobåter, Luftwaffe patrulje, sjømine- legging, krigsfanger, forskjellige kanontyper og radarstillinger.
Prosjektet har tatt nesten fem år å fullføre og er laget etter beste evne med god hjelp fra medlemmer på forumet til nettsiden kystfort.com. Kystfortkartet er det første moderne og fullstendige oversikt over Sør-Norge og gir en god forståelse på hvilke resurser tyskerne satte inn for å forsvare det okkuperte Norge mot en mulig alliert invasjon. Kartet er produsert etter inspirasjon fra tyske kart bl.a. «Übersichtskarte von Süd-Norwegen 20 feb. 1945».

kystfortkart_sor_ver2018

kystfortkart_sor_ver2018oslofjord

Tilleggsinformasjon